Webdesign

Grafické návrhy pro webové stránky, animované bannery apod. Návrh rozvržení a grafiky vaší webové prezentace, finální zpracování grafických prvků, webové konzultace.

DTP, sazba prepress

Svět je zahlcen informacemi - všude na nás číhají bilboardy, letáky, reklamy, pozvánky - jen některé nás ale upoutají natolik abychom zjistili o co na nich vlastně jde. Chcete takové materiály? Zpracování tiskovin od návrhu po dodání tiskárně. Vizitky, pozvánky, letáky, advertoriály, brožury, inzerce, plakáty, novoročenky, apod.

Loga

Grafická značka je vždy pro mozek "zábavnéjší k uložení" než suchý text. Řešením je oživení názvu Vaší firmy logem. Od návrhů po finální grafické zpracování, definici barev, logomanuál a dodání loga ve standardních grafických formátech a barevnostech.